Λευκό

Πολύ ευχάριστο και στο μάτι και στη μύτη κρασί.